Carrer Carabassa

Després de la lluita que van protagonitzar els veïns i veïnes del carrer Carabassa, diferents entitats socials i uns quants ciutadans solidaritzats, l’Ajuntament va cedir i va aturar al projecte. Ara, la Justícia corrobora les seves raons. 

La sentència 800 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb data del 3 d’octubre, ha fallat contra l’Ajuntament de Barcelona. La Favb va presentar un contenciós administratiu en contra de l’acord del Plenari del Consell Municipal del 21 de desembre de 2001 que aprovava definitivament el Pla Especial Integral de la finca situada al carrer Carabassa, número 8 bis. La sentència declara “nul de ple dret (l’acord del citat plenari) per vulnerar les disposicions sobre volumetria establertes pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic”.

Seguir leyendo