Benvinguts

Moreno Nogué Advocats té una àmplia experiència en l’àrea de dret públic, especialment en el dret urbanístic i del dret administratiu en general, prestant els seus serveis, tant a particulars com a empreses i administracions públiques, en relació, entre altres, amb les següents matèries:

 • Plans d’ordenació urbanística així com la seva gestió i execució.
 • Processos d’Expropiació Forçosa.
 • Procediments contenciosos-administratius.
 • Actuacions legals en protecció del medi ambient.
 • Procediments administratius, recursos i assessoria complementària.
 • Qüestions relatives a llicències d’obres i llicències d’activitat
 • Consultoria legal en matèria de disciplina urbanística:
  • Obres d’urbanització i edificació
  • Supòsits de ruïna
  • Ordres d’execució.