CatalanEspañol

Perfiles profesionales

Reformes carrer Carabassa -Barcelona-

Després de la lluita que van protagonitzar els veïns i veïnes del carrer Carabassa, diferents entitats socials i uns quants ciutadans solidaritzats, l’Ajuntament va cedir i va aturar al projecte. Ara, la Justícia corrobora les seves raons. 

La sentència 800 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb data del 3 d’octubre, ha fallat contra l’Ajuntament de Barcelona. La Favb va presentar un contenciós administratiu en contra de l’acord del Plenari del Consell Municipal del 21 de desembre de 2001 que aprovava definitivament el Pla Especial Integral de la finca situada al carrer Carabassa, número 8 bis. La sentència declara “nul de ple dret (l’acord del citat plenari) per vulnerar les disposicions sobre volumetria establertes pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic”.Carrer Carabassa PDF Imprimir E-mail
Reformes carrer Carabassa -Barcelona-

carabassa1


2006-12-1 Carrer2006-12-1 Carrer2006-11-8 Metro directe2006-11-8 Metro directe2006-11-8 El Punt2006-11-8 El Punt2006-11-8 El Pais2006-11-8 El Pais2006-11-8 Avui2006-11-8 Avui2002-6-1 La Vanguardia2002-6-1 La Vanguardia2002-5-31 El Periodico2002-5-31 El Periodico2002-5-31 El Pais2002-5-31 El Pais2002-5-30 El Periodico2002-5-30 El Periodico2002-4-5 La Vanguardia2002-4-5 La Vanguardia2002-4-5  El Periodico2002-4-5 El Periodico2002-4-25 La Vanguardia 2002-4-25 La Vanguardia

 


logo-blau

Provenza 278, 1º. Bis 1ª - 08008 Barcelona Tel:(+34) 93 215 05 71 Fax:(+34) 93 216 07 83 info @ morenonogue.com 

Main page Contacts Search Contacts Search